|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
154 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู


                    วันที่ 28 ธ.ค.61 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะประธานคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอิงสมรรถนะ และอาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมพิธีลงนามการใช้หลักสูตร กลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปีอิงสมรรถนะ โดยศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก 20/04/2562
0005 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 09/04/2562
0004 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 04/04/2562
0003 รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" 04/04/2562
0002 การประกวดโลโก้ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะ 02/04/2562
0001 ตาลโตนดเกมส์ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 21/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th