|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
304 ครั้ง
เรื่อง อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" webmaster

 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5"

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 2-5 ธันวาคม พ. ศ. 2561

(RUNIRAC V 2018)


                    ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้รับ 2 รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" และรางวัล "ผลงานวิจัยประเภทบรรยายดีเด่น"

                    อ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ดีเด่น"

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รับโล่ห์จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒) 13/03/2562
0005 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 12/03/2562
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 12/03/2562
0003 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) 18/02/2562
0002 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 12/02/2562
0001 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 12/02/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th