|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/12/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
358 ครั้ง
เรื่อง อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" webmaster

 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5"

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 2-5 ธันวาคม พ. ศ. 2561

(RUNIRAC V 2018)


                    ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ได้รับ 2 รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" และรางวัล "ผลงานวิจัยประเภทบรรยายดีเด่น"

                    อ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ดีเด่น"

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รับโล่ห์จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒) 13/06/2562
0005 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 13/06/2562
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12/06/2562
0003 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/06/2562
0002 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 12/06/2562
0001 การดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th