|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
111 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย หมอสุกมลและดีเจ เชา เชามาร่วมเสวนาสร้างความตระหนักรู้เรื่องเพศ


                    Young Love รักเป็น ปลอดภัย โครงการที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านอมบึงร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเพศ ให้กับนักศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมและสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือหรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

                    ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุลและดีเจ เชา เชามาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องเพศกับนักศึกษา รวมถึงการเล่นเกมส์แจกของรางวัลในครั้งนี้ด้วย
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" 05/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th