|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
09/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
134 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย หมอสุกมลและดีเจ เชา เชามาร่วมเสวนาสร้างความตระหนักรู้เรื่องเพศ


                    Young Love รักเป็น ปลอดภัย โครงการที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านอมบึงร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเพศ ให้กับนักศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมและสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือหรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

                    ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุลและดีเจ เชา เชามาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องเพศกับนักศึกษา รวมถึงการเล่นเกมส์แจกของรางวัลในครั้งนี้ด้วย
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 นักศึกษาจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมทำความดี 18/03/2562
0005 สาขาวิชานิติศาสตร์ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิการเลือกตั้ง 18/03/2562
0004 คณะมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมความร่วมมือ ม.ไต้หวัน 15/03/2562
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกกต.ราชบุรีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 14/03/2562
0002 รายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยระยะ 3 เดือน 11/03/2562
0001 ประชุมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 11/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th