|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
06/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
123 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " webmaster

 
กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย "


                    วันที่ 7 พ.ย 61 อย่าลืม ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษา และลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์ วิทยากรโดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพยาไท2 และ ดีเจ เชาเชา . พบของรางวัลมากมาย ในวันพุธ ที่ 7 พ.ย.2561 ระหว่างเวลา 12.00-15.30 น ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 18/02/2562
0005 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา (การเขียนการเขียน resume อย่างไรให้ได้งาน ) 24/01/2562
0004 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 15/01/2562
0003 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0002 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0001 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th