|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
06/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
320 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " webmaster

 
กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย "


                    วันที่ 7 พ.ย 61 อย่าลืม ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษา และลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์ วิทยากรโดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพยาไท2 และ ดีเจ เชาเชา . พบของรางวัลมากมาย ในวันพุธ ที่ 7 พ.ย.2561 ระหว่างเวลา 12.00-15.30 น ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era) 17/09/2562
0005 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 05/08/2562
0004 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) 10/07/2562
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom 10/07/2562
0002 โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form 17/04/2562
0001 สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่ 25/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th