|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
97 ครั้ง
เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" webmaster

 
โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ"


                    สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" วันที่ 3 พ.ย.61 อาจารย์ชฎาทิพ ชูจิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและสร้างแรงบันดาลใจ โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพ ทนายความ"ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพทนายความให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th