|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
28 ครั้ง
เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" webmaster

 
โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ"


                    สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" วันที่ 3 พ.ย.61 อาจารย์ชฎาทิพ ชูจิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและสร้างแรงบันดาลใจ โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพ ทนายความ"ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพทนายความให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
0005 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 05/11/2561
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 30/10/2561
0003 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/10/2561
0002 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 19/10/2561
0001 พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 16/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th