|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/11/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
181 ครั้ง
เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" webmaster

 
โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ"


                    สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" วันที่ 3 พ.ย.61 อาจารย์ชฎาทิพ ชูจิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและสร้างแรงบันดาลใจ โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพ ทนายความ"ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพทนายความให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา 11/07/2562
0005 รายงานผลความก้าวหน้าระยะ 6เดือน โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต 01/07/2562
0004 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562
0003 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562
0002 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562
0001 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th