|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
01/08/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
53 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัคร รด.จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 webmaster

 
การรับสมัคร รด.จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5


                    ประกาศประชุมนัดหมายให้คำชี้แจงการรับสมัคร นศท.ปี 4 และเลื่อนชั้นปี 4 ขึ้นปี 5 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงการแต่งกายชุดฝึก

เอกสารประกอบที่ใช้ในสมัครเรียนมีดังนี้
1. สมัครเข้า Line กลุ่ม รด.จิตอาสา ม.จอมบึง
2. รูปถ่าย รด. 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( รด.ทุกชั้นปี 4-5)
3. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ของสถานศึกษาเดิม ที่มีหมายเลขประจำตัว นศท. จำนวน 10 หลัก (เฉพาะชั้นปี 4 และนำมาเฉพาะที่จบ รด.ปี 3 ในหน่วยฝึกวิชาทหารใน จทบ. อื่นๆ ที่ไม่ใช่ จทบ.ราชบุรี ไม่ต้องนำมาแสดง)
4. สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะชั้นปี 4)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะชั้นปี 4)

รด.จิตอาสาทุกคนต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักษาประชาธิปไตย ต้องทำจิตอาสาสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ และเสียสละช่วยเหลือสังคม ของหน่วยวิชาทหารและมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ช่องทางติดต่อสอบได้ที่
- ห้อง Facebook กองร้อยนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- หรือ Facebook ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์
- หรือ Line (เบอร์มือถือ 086-177-8358) และ Line กลุ่ม รด.จิตอาสา ม.จอมบึง

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด เพื่อความยุติธรรม จึงมีการทดสอบร่างกาย โดยตามเกณฑ์ ของ รด.
1. เอกสารการสมัครครบ (จะมีพิจารณาอันดับแรก)
2. การคะแนนทดสอบร่างกายและการแต่งกายในวันนัดทดสอบร่างกายขอให้ นศท. แต่งกายชุดฝึก หรือ ชุดกีฬา (จะมีพิจารณาอันดับสอง)Line กลุ่ม รด.จิตอาสา ม.จอมบึง
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 (แก้ไข)กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 07/08/2561
0005 ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 07/08/2561
0004 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ขึ้นเขา ปลูกคูน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 07/08/2561
0003 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ 07/08/2561
0002 คำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 07/08/2561
0001 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 03/08/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th