|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
31/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
66 ครั้ง
เรื่อง การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง webmaster

 
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือแกมมาโก้ประเทศไทย จัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ค้นหาสุดยอดเยาวชนชิงแชมป์ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมเยาวชนคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

                    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad (WRO) สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีแสดงนวัตกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหุ่นยนต์ สร้างเสริมประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

                    สำหรับแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคกลางครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขันอัตโนมัติประเภททั่วไป และประเภทมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 4 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ รุ่นระดับมหาวิทยาลัย รวมทุกรุ่น 600 ทีม ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ มีการเติมโตกว่า 60 % เมื่อเทียบกับการแข่งขันในปีที่ผ่านมา แสดงถึงความตื่นตัวของคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และเยาวชนไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบคัดเลือกภาคกลางครั้งนี้ เพื่อหาสุดยอดเยาวชนในแต่ละรุ่น เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยและระดับนานาชาติ ในงานWorld Robot Olympiad (WRO) 2018 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันต่อไปภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องจิตอาสาสร้างสรรค์ ขึ้นเขาปลูกคูน 14/08/2561
0005 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำทีมโชว์ผลงานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นพื้นที่ งานนิทรรศการวิจัยระดับชาติ 14/08/2561
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปั่นจักรยานสีส้ม สร้างเสริมสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 14/08/2561
0003 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมการทหารช่าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา สู่สถานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14/08/2561
0002 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” 26/07/2561
0001 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 24/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th