|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
161 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2561

                    วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่และ เกิดความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ มีความภาคภูมิใจ ในสถาบัน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
                    ทั้งนี้ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและการผูกข้อมือจากอาจารย์ ซึ่งแสดงถึงการต้อนรับการให้ความรักการให้กำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ถือเป็นวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องทราบ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาใหม่ในการปฏิบัติตนและใช้ชีวิตตลอดการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th