|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
201 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2561

                    วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่และ เกิดความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ มีความภาคภูมิใจ ในสถาบัน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
                    ทั้งนี้ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและการผูกข้อมือจากอาจารย์ ซึ่งแสดงถึงการต้อนรับการให้ความรักการให้กำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ถือเป็นวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องทราบ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาใหม่ในการปฏิบัติตนและใช้ชีวิตตลอดการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก 20/04/2562
0005 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 09/04/2562
0004 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 04/04/2562
0003 รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" 04/04/2562
0002 การประกวดโลโก้ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะ 02/04/2562
0001 ตาลโตนดเกมส์ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 21/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th