|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
74 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2561

                    วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่และ เกิดความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ มีความภาคภูมิใจ ในสถาบัน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
                    ทั้งนี้ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและการผูกข้อมือจากอาจารย์ ซึ่งแสดงถึงการต้อนรับการให้ความรักการให้กำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ถือเป็นวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องทราบ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาใหม่ในการปฏิบัติตนและใช้ชีวิตตลอดการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องจิตอาสาสร้างสรรค์ ขึ้นเขาปลูกคูน 14/08/2561
0005 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำทีมโชว์ผลงานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นพื้นที่ งานนิทรรศการวิจัยระดับชาติ 14/08/2561
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปั่นจักรยานสีส้ม สร้างเสริมสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 14/08/2561
0003 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมการทหารช่าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา สู่สถานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14/08/2561
0002 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง 31/07/2561
0001 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” 26/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th