|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
03/07/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
193 ครั้ง
เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 webmaster

 
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

                    อ.ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์

                    ในโอกาสนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน 1, 2" โดย อ.ประภาช วิวรรธมงคล เป็นวิทยากรข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
0005 โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" 05/11/2561
0004 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 05/11/2561
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 30/10/2561
0002 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/10/2561
0001 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 19/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th