|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
18/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
2512 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา webmaster

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา


หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาพลศึกษา)
                    - วันที่สัมภาษณ์ เสาร์ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                    - สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดนักเรียน

หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.) เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา
                    - วันที่สัมภาษณ์ อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                    - สถานที่ โรงยิมพลศึกษาม.ราชภัฏราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดพละจากโรงเรียนเดิม

หลักสูตรอื่นๆ ทุกสาขาวิชา
                    - วันที่สัมภาษณ์ อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                    - สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดนักเรียน

เอกสารที่ต้องนำมา
                    ใบสมัครหรือบัตรประจำตัวประชาชน
                    สำเนาใบแสดงผลการเรียน

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ศุกร์ 27 เมษายน 2561


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ศึกมวยไทยนานาชาติ ฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 13/09/2561
0005 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาโท 11/09/2561
0004 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาเอก 11/09/2561
0003 การให้ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 2561 03/09/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี 2561 03/09/2561
0001 รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิป รับน้องสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ 31/08/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th