|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
18/04/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
2420 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา webmaster

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา


หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาพลศึกษา)
                    - วันที่สัมภาษณ์ เสาร์ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                    - สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดนักเรียน

หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.) เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา
                    - วันที่สัมภาษณ์ อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                    - สถานที่ โรงยิมพลศึกษาม.ราชภัฏราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดพละจากโรงเรียนเดิม

หลักสูตรอื่นๆ ทุกสาขาวิชา
                    - วันที่สัมภาษณ์ อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                    - สถานที่ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแต่งกาย ชุดนักเรียน

เอกสารที่ต้องนำมา
                    ใบสมัครหรือบัตรประจำตัวประชาชน
                    สำเนาใบแสดงผลการเรียน

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ศุกร์ 27 เมษายน 2561


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10/07/2561
0005 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 09/07/2561
0004 ห้องและสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 04/07/2561
0003 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ค. – 11 ส.ค. 2561 29/06/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 25/06/2561
0001 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th