|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
27/06/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
300 ครั้ง
เรื่อง การอบรม Simulation CAI Short Course webmaster

 
การอบรม Simulation CAI Short Course
ตามนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

อบรมวันที่
                    30 มิถุนายน 2561
                    1 กรกฏาคม 2561
                    15 กรกฏาคม 2561
                    16 กรกฏาคม 2561

ติดต่อประสานงานได้ที่
                    คุณอนงค์ มูลสวัสดิ์
                    หมายเลขโทรศัพท์ : 082-355-9790


รายชื่อผู้เข้าอบรม


ผู้มือรายชื่อเข้ารับการอบรม ขอเป็นเพื่อ facebook กับ
                    Vijan Songkran
                    https://www.facebook.com/vijan.songkran

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา (การเขียนการเขียน resume อย่างไรให้ได้งาน ) 24/01/2562
0005 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 15/01/2562
0004 กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 06/11/2561
0003 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0002 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0001 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th