|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
บัณฑิตวิทยาลัย
05/06/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
150 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (การสร้างสื่อ 3 มิติ) webmaster

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (การสร้างสื่อ 3 มิติ)


ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ภายในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
รับจำนวนจำกัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3506
โทรศัพท์มือถือสำนักงาน 063-228-0955
Fax. 032-261078
e-mail: graduatemcru@gmail.com


รายละเอียด

กำหนดการ

ใบสมัคร


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 06/11/2561
0005 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0004 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0003 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
0002 การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 02/07/2561
0001 การอบรม Simulation CAI Short Course 27/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th