|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
ศูนย์ active learning
22/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
245 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning webmaster

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การจัดการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ และอาจารย์ ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษา Freshy ส่งเสริมวัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์ราชบุรี เวทีประกวด MOON&STAR MCRU Freshy 2018 24/09/2561
0005 พิธีไหว้ครู 61 นักศึกษาภาคปกติ 07/09/2561
0004 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 30/08/2561
0003 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือพาณิชย์ราชบุรีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แก่เกษตรกรปลูกสับปะรดบ้านคาและมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี สร้างมูลค่าเพิ่มตลาดสินค้าคุณภาพสู่สากล 30/08/2561
0002 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 16/08/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องจิตอาสาสร้างสรรค์ ขึ้นเขาปลูกคูน 14/08/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th