|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
21/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1056 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ webmaster

 
ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓


๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โอนเงินผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี “ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เงินจัดหารายได้และบริการวิชาการ” ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง หมายเลขบัญชี ๗๔๔-๐-๐๔๐๑๑-๒ ที่ ๒๑- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และส่งหลักฐานการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง e-mail : education_mcru@outlook.co.th โดยระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน จังหวัด พร้อมหลักสูตรที่จะเข้าอบรมให้ชัดเจน ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (งดรับเงินลงทะเบียนในวันรายงานตัว)

๒. หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ประภาช วิวรรธมงคล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๒๙๑๖๒๕๓

๓. ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่มีหลักฐานการสมัครผ่านเขตพื้นการศึกษา กรุณาติดต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหนังสือนำส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถส่งสำเนาเอกสารนำส่งรายชื่อจากเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านช่องทาง E-mail : education_mcru@outlook.co.th)


รายชื่อ -- อัพเดทวันที่ 30 พฤษภาคม 2561


รายชื่อ -- อัพเดทวันที่ 24 พฤษภาคม 2561


รายชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 15/01/2562
0005 กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 06/11/2561
0004 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0002 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
0001 การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 02/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th