|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
17/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
2117 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ webmaster

 
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ


รายละเอียด


>> ระบบรับสมัครออนไลน์ <<

กำหนดการ
สมัครทางเว็บไซต์
                    วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2561

สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา
                    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
                    สถานที่/ห้องจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
                    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายงานตัวเป็นนักศึกษา
                    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เบอร์โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4
e-mail: regis_mcru@hotmail.com 
facebook https://www.facebook.com/TeamTCASMCRU/


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ศึกมวยไทยนานาชาติ ฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 13/09/2561
0005 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาโท 11/09/2561
0004 ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) ระดับปริญญาเอก 11/09/2561
0003 การให้ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 2561 03/09/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี 2561 03/09/2561
0001 รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิป รับน้องสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ 31/08/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th