|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
17/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1995 ครั้ง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ webmaster

 
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ


รายละเอียด


>> ระบบรับสมัครออนไลน์ <<

กำหนดการ
สมัครทางเว็บไซต์
                    วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2561

สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา
                    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
                    สถานที่/ห้องจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
                    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายงานตัวเป็นนักศึกษา
                    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เบอร์โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4
e-mail: regis_mcru@hotmail.com 
facebook https://www.facebook.com/TeamTCASMCRU/


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10/07/2561
0005 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 09/07/2561
0004 ห้องและสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 04/07/2561
0003 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ค. – 11 ส.ค. 2561 29/06/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 25/06/2561
0001 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th