|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
166 ครั้ง
เรื่อง โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู webmaster

 
โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ จัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่ง อ.ดร.อนงค์ สระบัว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนักศึกษาร่วมโครงการจำนวน 162 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1, 2 สาขาวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาจีน หมู่ 1, 2

                    โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในสถานศึกษา อันเกิดจากความสามารถ ทักษะด้านการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงงาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 19/10/2561
0005 พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 16/10/2561
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร้อยรวมใจบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 16/10/2561
0003 การแข่งขันกีฬาสีภายในสาธิตฯ จอมบึง "เมล็ดพันธุ์ เกมส์ "ครัังที่ 3 ปีการศึกษา 2561 16/10/2561
0002 มวยไทยนานาชาติ ฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 10/10/2561
0001 พิธีบวงสรวงบรมครูนายขนมต้มและการแข่งขันศิลปะมวยไทยการไหว้ครูมวยไทยและการแข่งขันคีตะมวยไทย 10/10/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th