|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
106 ครั้ง
เรื่อง โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู webmaster

 
โครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ จัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่ง อ.ดร.อนงค์ สระบัว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีนักศึกษาร่วมโครงการจำนวน 162 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1, 2 สาขาวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาจีน หมู่ 1, 2

                    โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในสถานศึกษา อันเกิดจากความสามารถ ทักษะด้านการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงงาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องจิตอาสาสร้างสรรค์ ขึ้นเขาปลูกคูน 14/08/2561
0005 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำทีมโชว์ผลงานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นพื้นที่ งานนิทรรศการวิจัยระดับชาติ 14/08/2561
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปั่นจักรยานสีส้ม สร้างเสริมสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 14/08/2561
0003 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมการทหารช่าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา สู่สถานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14/08/2561
0002 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง 31/07/2561
0001 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” 26/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th