|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/05/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
108 ครั้ง
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

                    คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาวิชาชีพครูร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

                    ซึ่งโครงการนี้จัดระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีลักษณะของครูที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูได้อย่างเหมาะสม มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกิจกรรม จำนวน 570 คน ประกอบไปด้วย 14 สาขาวิชา ในโอกาสนี้ อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู และความเป็นครู และ อ.ประภาช วิวรรธมงคล ให้ความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องจิตอาสาสร้างสรรค์ ขึ้นเขาปลูกคูน 14/08/2561
0005 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึง นำทีมโชว์ผลงานวิจัยตอบโจทย์ประเด็นพื้นที่ งานนิทรรศการวิจัยระดับชาติ 14/08/2561
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปั่นจักรยานสีส้ม สร้างเสริมสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 14/08/2561
0003 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมการทหารช่าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา สู่สถานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14/08/2561
0002 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง 31/07/2561
0001 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” 26/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th