|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
14/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
882 ครั้ง
เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 ประกาศ ฉบับที่ 1.2561


ประกาศ ฉบับที่ 2.2561


ประกาศ ฉบับที่ 3.2561


ประกาศ ฉบับที่ 4.2561


ประกาศ ฉบับที่ 5.2561


ประกาศ ฉบับที่ 6.2561


คสอ.1 ใบสมัคร


คสอ.2 ใบเสนอชื่อ (สำหรับคณะ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเทียบเท่าคณะ)


คสอ.3 ใบเสนอชื่อ (สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และคณาจารย์พิเศษ)


คสอ.4 ใบเสนอชื่อ (สำหรับองค์การนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย)


คสอ.5 ใบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ


ข้อมูลประวัติ ผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ฯ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑) 17/10/2561
0005 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 09/10/2561
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 09/10/2561
0003 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 22/09/2561
0002 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา 19/09/2561
0001 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑) 19/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th