|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
14/02/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
737 ครั้ง
เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 ประกาศ ฉบับที่ 1.2561


ประกาศ ฉบับที่ 2.2561


ประกาศ ฉบับที่ 3.2561


ประกาศ ฉบับที่ 4.2561


ประกาศ ฉบับที่ 5.2561


ประกาศ ฉบับที่ 6.2561


คสอ.1 ใบสมัคร


คสอ.2 ใบเสนอชื่อ (สำหรับคณะ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเทียบเท่าคณะ)


คสอ.3 ใบเสนอชื่อ (สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และคณาจารย์พิเศษ)


คสอ.4 ใบเสนอชื่อ (สำหรับองค์การนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย)


คสอ.5 ใบเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ


ข้อมูลประวัติ ผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ฯ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 19/04/2561
0005 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑) 18/04/2561
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 11/04/2561
0003 ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 27/03/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 23/03/2561
0001 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 23/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th