|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์ภาษา
26/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
325 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการชำระเงินโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องจบตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย webmaster

 
กำหนดการชำระเงิน (ครั้งที่ 1) โครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 57
และนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องจบตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย


                    ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการชำระเงินค่าอบรม จำนวน 500 บาท ณ งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน(ฝ่ายการเงิน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

                    ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561


รายชื่อภาคปกติ


รายชื่อภาคพิเศษ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th