|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์ภาษา
26/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
366 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการชำระเงินโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องจบตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย webmaster

 
กำหนดการชำระเงิน (ครั้งที่ 1) โครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 57
และนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องจบตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย


                    ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการชำระเงินค่าอบรม จำนวน 500 บาท ณ งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน(ฝ่ายการเงิน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

                    ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561


รายชื่อภาคปกติ


รายชื่อภาคพิเศษ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 17/01/2562
0005 การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 14/01/2562
0004 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 14/01/2562
0003 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 58-61) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 10/01/2562
0002 รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/01/2562
0001 แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 04/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th