|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
213 ครั้ง
เรื่อง พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี webmaster

 
พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี

                    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดพิธีประดับเข็มคุรุสดุดี เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี และผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี และเข็มคุรุสดุดี โดยมีบัณฑิตร่วมพิธี 95 คน

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ 22/03/2561
0005 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ 22/03/2561
0004 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559 06/03/2561
0003 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 02/03/2561
0002 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 24/01/2561
0001 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 25/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th