|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
329 ครั้ง
เรื่อง พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี webmaster

 
พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี

                    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดพิธีประดับเข็มคุรุสดุดี เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี และผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี และเข็มคุรุสดุดี โดยมีบัณฑิตร่วมพิธี 95 คน

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 03/07/2561
0005 โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 29/06/2561
0004 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) 20/06/2561
0003 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0002 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0001 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th