|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/03/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
476 ครั้ง
เรื่อง พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี webmaster

 
พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี

                    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดพิธีประดับเข็มคุรุสดุดี เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี และผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี และเข็มคุรุสดุดี โดยมีบัณฑิตร่วมพิธี 95 คน

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561
0005 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561
0004 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561
0003 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561
0002 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561
0001 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th