|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
18/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
172 ครั้ง
เรื่อง การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

ให้กับอาจารย์และบุคลากร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ **สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ฯ
หลักฐานประกอบการสมัคร : ใบสมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาบัตรพนักงาน 1 ฉบับ

- สำหรับผู้ที่ขาดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน 1 ปี ไม่สามารถเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ จะต้องเข้ารับการอบรมที่ขนส่งจังหวัดด้วยตนเอง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ (เพิ่มเติม) 14/02/2561
0005 รายชื่อผู้ตอบรับการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 12 02/02/2561
0004 การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ 02/02/2561
0003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning 09/01/2561
0002 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ 04/01/2561
0001 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ 19/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th