|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
18/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
485 ครั้ง
เรื่อง การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

ให้กับอาจารย์และบุคลากร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ **สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ฯ
หลักฐานประกอบการสมัคร : ใบสมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาบัตรพนักงาน 1 ฉบับ

- สำหรับผู้ที่ขาดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน 1 ปี ไม่สามารถเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ จะต้องเข้ารับการอบรมที่ขนส่งจังหวัดด้วยตนเอง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา (การเขียนการเขียน resume อย่างไรให้ได้งาน ) 24/01/2562
0005 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 15/01/2562
0004 กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 06/11/2561
0003 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0002 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0001 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th