|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
18/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
362 ครั้ง
เรื่อง การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

ให้กับอาจารย์และบุคลากร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ **สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 ที่งานประชาสัมพันธ์ฯ
หลักฐานประกอบการสมัคร : ใบสมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาบัตรพนักงาน 1 ฉบับ

- สำหรับผู้ที่ขาดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน 1 ปี ไม่สามารถเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ จะต้องเข้ารับการอบรมที่ขนส่งจังหวัดด้วยตนเอง


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 21/05/2561
0005 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 25/04/2561
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี 21/04/2561
0003 กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 18/04/2561
0002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 11/04/2561
0001 การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.) 20/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th