|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
06/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
877 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561
.................................................................

ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถานที่สอบถามข้อมูล
1 โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 0 06-2320-2600 หรือ 08-1946-8290
3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซด์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th

วิธีการและรายละเอียดในการสมัคร
รับระเบียบและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตฯ หรือ เปิดเว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือเว็บไซด์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมค่าบริการสอบ 100 บาท มาที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี เลขที่ 174 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมค่าบริการสอบ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 17/10/2561
0005 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 11/10/2561
0004 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 09/10/2561
0003 ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2561
0002 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 28/09/2561
0001 ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 28/09/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th