|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
06/12/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
812 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 webmaster

 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561
.................................................................

ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถานที่สอบถามข้อมูล
1 โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 0 06-2320-2600 หรือ 08-1946-8290
3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th หรือเว็บไซด์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th

วิธีการและรายละเอียดในการสมัคร
รับระเบียบและใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตฯ หรือ เปิดเว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือเว็บไซด์โรงเรียนสาธิตฯ www.satitmcru.ac.th เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมค่าบริการสอบ 100 บาท มาที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี เลขที่ 174 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมค่าบริการสอบ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10/07/2561
0005 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 09/07/2561
0004 ห้องและสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 04/07/2561
0003 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ค. – 11 ส.ค. 2561 29/06/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 25/06/2561
0001 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th