|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
24/01/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
628 ครั้ง
เรื่อง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 webmaster

 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

                    กองพัฒนานักศึกษา. นำทีมโดย ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี และ นางกมลวรรณ. แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา. นำทีมนักกีฬา. เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิด. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45. ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กีฬาสีสัมพันธ์ นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 18/02/2562
0005 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 18/02/2562
0004 การประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครั้งที่ 1 14/02/2562
0003 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 01/02/2562
0002 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คุณธรรมนำชีวิต...พิชิตความสำเร็จ 31/01/2562
0001 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 29/01/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th