|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
18/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1781 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 webmaster

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


แจ้งนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

2. นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2560
ให้ดำเนินการดังนี้
2.1 นักศึกษาตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจอมบึง (บัตรนักศึกษา) ได้ใน วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองพัฒนานักศึกษา (เพื่อใช้กรอกข้อมูลสัญญาในระบบก่อนทำการสั่งปริ้น)
2.2 นักศึกษากรอกข้อมูลทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan ให้ถูกต้องครบถ้วน (นักศึกษาจะทำขั้นตอนนี้ได้ต้องมีเลขที่บัญชีแล้วเท่านั้น)
2.3 นักศึกษาสั่งพิมพ์สัญญา จำนวน 4 ฉบับ (ปริ้นสี) (สัญญาจะมีทั้งหมด 6 หน้าให้ปริ้นสัญญา หน้า –หลัง จะได้สัญญา จำนวน 3 แผ่น)

3. นักศึกษาเข้าประชุมเพื่อรับฟังการทำสัญญาใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ พร้อมนำสัญญามาคนละ 1 ฉบับ

4. นักศึกษาจำลำดับการผ่านสัมภาษณ์เพื่อสะดวกในการลงชื่อเข้าประชุม (นักศึกษาคนใดไม่ปริ้นสัญญามาจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าประชุมนะค่ะ)

***ขอให้นักศึกษาเข้าประชุมพร้อมกันตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของผู้กู้เอง***


รายละเอียด


กยศ. รายเก่า


กยศ. รายใหม่


กรอ.


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10/07/2561
0005 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 09/07/2561
0004 ห้องและสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ 04/07/2561
0003 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ค. – 11 ส.ค. 2561 29/06/2561
0002 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 25/06/2561
0001 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th