|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
07/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
242 ครั้ง
เรื่อง พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 webmaster

 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

                    วันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตา น้อมรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

                    โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละคณะ และการมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 16/10/2560
0005 พิธีบำเพ็ญกุศลและ ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 16/10/2560
0004 โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 12/10/2560
0003 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 04/10/2560
0002 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 20/09/2560
0001 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 05/09/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th