|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
07/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1123 ครั้ง
เรื่อง พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 webmaster

 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

                    วันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตา น้อมรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

                    โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละคณะ และการมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th