|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
07/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
569 ครั้ง
เรื่อง พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 webmaster

 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

                    วันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตา น้อมรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

                    โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละคณะ และการมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 03/07/2561
0005 โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 29/06/2561
0004 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) 20/06/2561
0003 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0002 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0001 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th