|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
07/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
433 ครั้ง
เรื่อง พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 webmaster

 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

                    วันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตา น้อมรำลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

                    โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละคณะ และการมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี 12/03/2561
0005 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559 06/03/2561
0004 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 02/03/2561
0003 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 24/01/2561
0002 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 25/12/2560
0001 การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" 25/12/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th