|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
31/08/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
980 ครั้ง
เรื่อง ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 webmaster

 
ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017

                    ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 และการประกวดนักศึกษาต้นแบบดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ และส่งเสริมการแสดงออกของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดาวเดือน ซึ่งมีนักศึกษาต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมการประกวดโชว์ทักษะความสามารถในการประกวดครั้งนี้

                    โดยผลการประกวดนางสาวพัณณตา บู่สาลี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดรับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 พร้อมรางวัลชนะเลิศการแต่งกายและบุคลิกภาพดีเด่นอีกด้วย ส่วนนายเอื้ออังกูร ศรีวงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 และนายวิฑูรย์ สุวัฒน์วรกุลชัย จากคณะครุศาสตร์ได้รับตำแหน่งขวัญใจ ป๊อปปูล่าโหวตนการประกวดครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th