|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
25/08/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1771 ครั้ง
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 webmaster

 
ตารางการพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง


รายละเอียดและใบสมัคร


กำหนดการ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง-CNC 03/07/2560
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร 28/06/2560
0004 โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 05/06/2560
0003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus 05/06/2560
0002 โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 08/05/2560
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 04/04/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th