|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
22/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
166 ครั้ง
เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย webmaster

 
โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย

                    "โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ สาขาการแพทย์แผนไทย คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ และนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 16 พย.2560 ณ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 03/07/2561
0005 โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 29/06/2561
0004 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 ) 20/06/2561
0003 พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 18/06/2561
0002 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 11/06/2561
0001 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ 05/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th