|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
22/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
125 ครั้ง
เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย webmaster

 
โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย

                    "โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ สาขาการแพทย์แผนไทย คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ และนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 16 พย.2560 ณ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ 22/03/2561
0005 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ 22/03/2561
0004 พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี 12/03/2561
0003 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559 06/03/2561
0002 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 02/03/2561
0001 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 24/01/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th