|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
กองพัฒนานักศึกษา
16/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
254 ครั้ง
เรื่อง นักศึกษาที่เปิดบัญชีกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้มารับสมุดบัญชี /ATM webmaster

 
ประกาศ นักศึกษาที่เปิดบัญชีกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว
ให้มารับสมุดบัญชี /ATM ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารอำนวยการ (ตึก14)


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 4 22/03/2561
0005 จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 3 21/03/2561
0004 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบ 2 การรับแบบโควตา 15/03/2561
0003 การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 09/03/2561
0002 กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 09/03/2561
0001 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ๕ ฐานของ CNKI 07/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th