|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
สถาบันวิจัยและพัฒนา
08/05/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1458 ครั้ง
เรื่อง โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 webmaster

 
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1

วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ” 10/08/2561
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน 05/08/2561
0004 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
0003 การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 02/07/2561
0002 การอบรม Simulation CAI Short Course 27/06/2561
0001 กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13 13/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th