|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวสอบราคา
- โดย -
งานบริหารพัสดุ
10/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
164 ครั้ง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด
...................

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ได้ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓๙ รายการ ณ ห้องประชุม พุทธชาติ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึดขอยกเลิกการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถฯ 21/06/2560
0005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบัส 16/06/2560
0004 ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานจ้างจัดทำคู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 12/06/2560
0003 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถบัสทะเบียน ๔๐-๐๑๔๙ ราชบุรี 30/05/2560
0002 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นหน้าต่างบานเลื่อนของหอพัก แครทราย นิรนาม ร่มโพธิ์ และปฐมนารี 24/05/2560
0001 ประกาศราคากลางปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 22/05/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th