|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/07/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
417 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) webmaster

 
ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)


                    ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

                    ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ World eBook Library (WEL) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๔ เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ

                    โดยเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://Community.eBookLibrary.org/?AffiliateKey=WEL-MuChBuRuUnJu

                    Access Code : WEL-MuChBuRaUnJu


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหญิง 21/10/2560
0005 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๕ 21/10/2560
0004 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๕ 17/10/2560
0003 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 16/10/2560
0002 รายงานสรุปรายชื่อและที่อยู่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา ของอำเภอจอมบึง 12/10/2560
0001 ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 06/10/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th