|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
22/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
376 ครั้ง
เรื่อง เขาประทับช้างเทรล 2017ชมสวนมวลไม้ในวรรณ ปีที่ 29 webmaster

 
ทัพนักกีฬาผู้รักสุขภาพร่วม เดิน วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี ปีที่ 29 เขาประทับช้างเทรล 2017
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

                    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งเขาประทับช้างเทรล 2017 กิจกรรมเดิน วิ่ง ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี ปีที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมเดินเพื่อสุขภาพและปลูกต้นไม้ โดยผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มนักวิ่งอาสา KTPC ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใช้ประโยชน์ จากธรรมชาติในการสร้างเสริมสุขภาพกาย ใจ สังคม และปัญญาของตนเอง ครอบครัว และสมาชิกในองค์กรเพื่อใช้แหล่งธรรมชาติในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และบริเวณใกล้เคียงให้มีความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ระบบนิเวศ เป็นต้นแบบในการใช้พื้นที่ เพื่อทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

                    สำหรับการวิ่งเทรล (Trail) เป็นการวิ่งผจญภัยในธรรมชาติเรียกการวิ่งในภูมิประเทศ ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีนักวิ่งร่วม การแข่งขัน วิ่งเทรลระยะทาง 32 กิโลเมตร 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร วิ่งเทรลเด็ก 3 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ซึ่งการวิ่งเทรลระยะทาง32 กิโลเมตร นายสุทัศน์ กัลป์ ยาณกิตติ แชมป์เก่าทำเวลาได้ 2.41.24 และนางสาวเมศิร์กานต์ จงธำรงจารุกิตติ์ แชมป์เก่าทำเวลาได้ 3.34.43 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทั้งประเภทชายทั่วไปและหญิงทั่วไป ส่วนนางสาวอรวรรณ สินเศร้า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับถ้วยพระราชทาน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทหญิงทั่วไป และคว้ารางวัลรองชนะเลิศในระยะทาง 10 กิโลเมตร ประภทหญิงทั่วไปอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ 22/03/2561
0005 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ 22/03/2561
0004 พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี 12/03/2561
0003 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559 06/03/2561
0002 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 02/03/2561
0001 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 24/01/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th