|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
09/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
200 ครั้ง
เรื่อง การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย webmaster

 
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

วันรับสมัครและรับการเสนอชื่อ วันที่ 12 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แสดงวิสัยทัศน์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
เข้ารับการสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัคร


ใบเสนอชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 แก้ไขประกาศและตารางกำหนดการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 22/06/2560
0005 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 21/06/2560
0004 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ 13/06/2560
0003 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ 06/06/2560
0002 การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02/06/2560
0001 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 23/05/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th