|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
09/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
460 ครั้ง
เรื่อง การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย webmaster

 
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

วันรับสมัครและรับการเสนอชื่อ วันที่ 12 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แสดงวิสัยทัศน์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
เข้ารับการสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัคร


ใบเสนอชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา 21/05/2561
0005 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย 21/05/2561
0004 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา 15/05/2561
0003 รับสมัครคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย (ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย) 15/05/2561
0002 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา 09/05/2561
0001 มาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการสอบแข่งขันบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 02/05/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th