|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
09/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
436 ครั้ง
เรื่อง การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย webmaster

 
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

วันรับสมัครและรับการเสนอชื่อ วันที่ 12 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แสดงวิสัยทัศน์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
เข้ารับการสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบสมัคร


ใบเสนอชื่อ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 20/03/2561
0005 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 27/02/2561
0004 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (สายสนับสนุน) 26/02/2561
0003 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) 19/02/2561
0002 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/02/2561
0001 การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14/02/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th