|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
26/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
468 ครั้ง
เรื่อง แจ้งเลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์ การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ webmaster

 
แจ้งเลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์
การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


                    ตามที่ คณะกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากตามกำหนดวันดังกล่าวบุคลากรบางส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ติดภาระกิจต้องเข้าร่วมอบรมทางด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

                    ดังนั้น เพื่อให้การแสดงวิสัยทัศน์ มีผู้เข้าร่วมการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์อย่างทั่วถึง จึงขอเลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์ เป็น วันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ


รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 23/11/2560
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 06/11/2560
0004 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) 06/11/2560
0003 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 26/09/2560
0002 ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 26/09/2560
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 19/09/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th