|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
16/01/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
442 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับครู webmaster

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับครู


อบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

สมัครภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7220893 หรือ 094-7970809
ที่อยู่ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

ส่งเอกสารทาง e-mail ได้ที่ : burinnarin@hotmail.com

หรือตอบรับการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/wAwNrqEXEkQk8hG33

หมายเหตุ : อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียด


ใบตอบรับ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 21/05/2561
0005 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 25/04/2561
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี 21/04/2561
0003 กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 18/04/2561
0002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 11/04/2561
0001 การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.) 20/03/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th