|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
16/01/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
209 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับครู webmaster

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับครู


อบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

สมัครภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7220893 หรือ 094-7970809
ที่อยู่ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

ส่งเอกสารทาง e-mail ได้ที่ : burinnarin@hotmail.com

หรือตอบรับการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/wAwNrqEXEkQk8hG33

หมายเหตุ : อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียด


ใบตอบรับ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 14/03/2560
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 13/03/2560
0004 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 09/03/2560
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 01/03/2560
0002 โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 01/03/2560
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 25/01/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th