|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
01/03/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
608 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 webmaster

 
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


วันที่ 23-24 มีนาคม 2560

ณ อาคารครูพันธุ์บึง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ฟรี ค่าลงทะเบียน เอกสารการอบรม

กรุณาส่งใบตอบรับไปยัง Email: jin-kan@hotmail.com หรือ joranuch@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-191-5035 หรือ 081-988-4246


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบตอบรับ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 13/07/2561
0005 การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 02/07/2561
0004 การอบรม Simulation CAI Short Course 27/06/2561
0003 กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13 13/06/2561
0002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (การสร้างสื่อ 3 มิติ) 05/06/2561
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓ 01/06/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th