|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
01/03/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
77 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 webmaster

 
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


วันที่ 23-24 มีนาคม 2560

ณ อาคารครูพันธุ์บึง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ฟรี ค่าลงทะเบียน เอกสารการอบรม

กรุณาส่งใบตอบรับไปยัง Email: jin-kan@hotmail.com หรือ joranuch@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-191-5035 หรือ 081-988-4246


รายละเอียด


กำหนดการ


ใบตอบรับ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 14/03/2560
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 13/03/2560
0004 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 09/03/2560
0003 โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 01/03/2560
0002 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ 25/01/2560
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 25/01/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th