|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
งานบริหารบุคคลและนิติการ
25/01/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
398 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ webmaster

 
ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ”

กลุ่มที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กลุ่มที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์

อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์


กำหนดการ

รายชื่อ (ข้าราชการพลเรือน)

รายชื่อ (บุคลากร)


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 08/05/2560
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 04/04/2560
0004 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 14/03/2560
0003 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 13/03/2560
0002 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 09/03/2560
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 01/03/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th