|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/11/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1098 ครั้ง
เรื่อง พิธีจุดเทียน แปรอักษร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ webmaster

 
พิธีจุดเทียน แปรอักษร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                    ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน แปรอักษร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชน กว่า 5,000 คน ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

                    โดยมีพิธีจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแปรอักษร เป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจล้อมหมายเลข 9 และมีเส้นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอจอมบึง มีข้อความ "มรมจ.อำเภอจอมบึง" โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากว่า 3,000 คน และส่วนราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนกว่า 2,000 คนร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพกิจกรรม
                    จัดทำโดย : กาแฟสด อารมณ์แห่งเสียงเพลง
                    บันทึกภาพทางอากาศ(โดรน)และภาคพื้นดิน : สิริมงคล
                    ภาพภาคพื้นดิน. : พันธุ์ แก้วนุ้ย
                    ตัดต่อ/ลำดับภาพ : สิริมงคล
                    ขอบคุณเพลง
                    ปิดทองหลังพระ - แอ๊ด คาราบาว


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th