|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09/11/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
921 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ webmaster

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔
------------------------------------------------------


                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกำหนดรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

                    บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

                    กำหนดการสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไม้แดง ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

                    ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                    นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

                    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

                    ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาและเข้ารับการปฐมนิเทศ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องไม้แดง ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาต้องพาผู้ปกครองมาเข้ารับการปฐมนิเทศด้วย


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562
0005 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562
0004 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562
0003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562
0001 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th