|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
20/10/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
742 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.09 น.ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน)แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน กว่า 2,000 คนแต่งกายชุดไว้ทุกข์ร่วมในพิธี ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ
                    ทั้งนี้อธิการบดีฯ ด้ถวายบังคมจุดบูชาเครื่องทองน้อยถวายสักการะ กล่าวนำถวายความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมยืนสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาถวายความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที พร้อมร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                    ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสร้างสรรค์วาดภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดแสดงภายในงานอีกด้วย
ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th