|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
13/10/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
625 ครั้ง
เรื่อง การแข่งขันชกมวยไทย ศึกวันครอบ11 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยฯ webmaster

 
การแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันครอบ11 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยฯ"

                    ภาพบรรยากาศการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันครอบ11 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย” เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ ณ เวทีมวยมาตรฐาน ชั้น 4 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี วันที่ 10 ต.ค.                    Cr. ศิรินทิพย์ ห่วงทอง
ภาพกิจกรรม

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เตรียมยกมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 02/06/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัด KICK OFFเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมพลิกโฉมเกษตรยุค 4.0 เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 01/06/2563
0004 ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รุ่น 3 29/05/2563
0003 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563
0002 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563
0001 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th