หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 806 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0806 โครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2 โครงการอบรมผู้บริหาร ครูคู่คิด และครูพี่เลี้ยง รอบที่ 2 26/11/2562 64
0805 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจับมือกรมพัฒนาชุมชน ลงนามMOUบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 26/11/2562 64
0804 ประชุม คณะกรรมการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2562 ประชุม คณะกรรมการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2562 26/11/2562 54
0803 พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 21/11/2562 68
0802 นายกสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูทีมคณะทำงานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมยกระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและงานวิจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP2019 นายกสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูทีมคณะทำงานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมยกระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและงานวิจัยในการเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI – NLP2019 21/11/2562 65
0801 โครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 20/11/2562 42
0800 พิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำ พิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำ 18/11/2562 84
0799 องคมนตรีร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 องคมนตรีร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 18/11/2562 37
0798 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 12/11/2562 66
0797 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 08/11/2562 86
0796 พิธีบวงสรวงงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 10 และการแสดง แสง สี เสียง พิธีบวงสรวงงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 10 และการแสดง แสง สี เสียง "ศรีทวารวดี ปรมินทรศวรปุญยะ รุ่งอรุณแห่งสยาม" 05/11/2562 97
0795 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2563 (ครั้งที่ 35) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2563 (ครั้งที่ 35) 05/11/2562 80
0794 โครงการอบรมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โครงการอบรมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 05/11/2562 48
0793 กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 05/11/2562 40
0792 การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 05/11/2562 80
0791 นักศึกษามรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์ผลงานคว้าเหรียญรางวัลระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ IEIT 2019 นักศึกษามรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์ผลงานคว้าเหรียญรางวัลระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ IEIT 2019 01/11/2562 88
0790 พิธีมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาฯ พิธีมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาฯ 01/11/2562 55
0789 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(AiAT) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 เปิดศักยภาพนักวิจัยและนักศึกษาโชว์ผลงานวิชาการสู่ประชาคมโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(AiAT) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 เปิดศักยภาพนักวิจัยและนักศึกษาโชว์ผลงานวิชาการสู่ประชาคมโลก 01/11/2562 58
0788 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคกลาง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคกลาง ครั้งที่ 2 28/10/2562 85
0787 คณะผู้บริหาร อาจารย์และ บุคลากรมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำแจกันดอกไม้ถวายและลงนามถวายพระพร คณะผู้บริหาร อาจารย์และ บุคลากรมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำแจกันดอกไม้ถวายและลงนามถวายพระพร 18/10/2562 69
0786 พิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง พิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง 24/10/2562 65
0785 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา 22/10/2562 78
0784 มรภ.สุรินทร์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการมรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.สุรินทร์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการมรภ.หมู่บ้านจอมบึง 22/10/2562 101
0783 โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2562 โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2562 21/10/2562 56
0782 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ์เกมส์” มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ์เกมส์” 17/10/2562 124
0781 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดปฐมฤกษ์ โชว์ศักยภาพนักศึกษา นำเสนอละครเวทีร่วมสมัยจอมบึงครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดปฐมฤกษ์ โชว์ศักยภาพนักศึกษา นำเสนอละครเวทีร่วมสมัยจอมบึงครั้งที่ 1 15/10/2562 91
0780 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมจิตอาสา 15/10/2562 67
0779 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11/10/2562 57
0778 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 11/10/2562 140
0777 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพีธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพีธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 10/10/2562 60
ทั้งหมด 27 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th