หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 706 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0706 นักศึกษาจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมทำความดี นักศึกษาจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมทำความดี 18/03/2562 5
0705 สาขาวิชานิติศาสตร์ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิการเลือกตั้ง สาขาวิชานิติศาสตร์ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิการเลือกตั้ง 18/03/2562 4
0704 คณะมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมความร่วมมือ ม.ไต้หวัน คณะมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมความร่วมมือ ม.ไต้หวัน 15/03/2562 11
0703 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกกต.ราชบุรีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกกต.ราชบุรีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 14/03/2562 27
0702 รายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยระยะ 3 เดือน รายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยระยะ 3 เดือน 11/03/2562 19
0701 ประชุมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประชุมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 11/03/2562 17
0700 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 08/03/2562 27
0699 MCRU จับมือ ARSA Productions ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MCRU จับมือ ARSA Productions ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 07/03/2562 40
0698 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 06/03/2562 383
0697 กีฬาสีสัมพันธ์ นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 กีฬาสีสัมพันธ์ นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 18/02/2562 70
0696 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 18/02/2562 82
0695 การประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครั้งที่ 1 การประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครั้งที่ 1 14/02/2562 60
0694 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 01/02/2562 79
0693 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คุณธรรมนำชีวิต...พิชิตความสำเร็จ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คุณธรรมนำชีวิต...พิชิตความสำเร็จ 31/01/2562 61
0692 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 29/01/2562 100
0691 อบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning อบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active learning 24/01/2562 79
0690 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู 28/12/2561 134
0689 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 24/12/2561 146
0688 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 24/12/2561 121
0687 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ทั้ง 38 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 21/12/2561 91
0686 โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม โครงการจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 04/12/2561 128
0685 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย 09/11/2561 134
0684 โครงการเตรียมความพร้อม โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ" 05/11/2561 124
0683 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 05/11/2561 153
0682 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 30/10/2561 170
0681 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/10/2561 111
0680 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 19/10/2561 180
0679 พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 16/10/2561 126
0678 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร้อยรวมใจบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร้อยรวมใจบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 16/10/2561 113
0677 การแข่งขันกีฬาสีภายในสาธิตฯ จอมบึง การแข่งขันกีฬาสีภายในสาธิตฯ จอมบึง "เมล็ดพันธุ์ เกมส์ "ครัังที่ 3 ปีการศึกษา 2561 16/10/2561 109
ทั้งหมด 24 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th