หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 629 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0629 ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 14/12/2560 14
0628 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 07/12/2560 23
0627 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี 07/12/2560 24
0626 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 07/12/2560 20
0625 งานน้อมรำลึกถึงพ่อ งานน้อมรำลึกถึงพ่อ 07/12/2560 20
0624 กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลร่วมรับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับตูนบอดี้สแลมในการระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลร่วมรับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับตูนบอดี้สแลมในการระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 07/12/2560 4
0623 โครงการการพัฒนาวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) โครงการการพัฒนาวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) 07/12/2560 6
0622 โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย 22/11/2560 60
0621 ศึกส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ศึกส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 22/11/2560 58
0620 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 22/11/2560 47
0619 บูธบริการวิชาการ นวดรักษาโรคฟรี และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรบำบัดและนโยบายภาครัฐ การให้ความรู้เรื่องการประคบ นวดแผนไทย และการอบสมุนไพร บูธบริการวิชาการ นวดรักษาโรคฟรี และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรบำบัดและนโยบายภาครัฐ การให้ความรู้เรื่องการประคบ นวดแผนไทย และการอบสมุนไพร 15/11/2560 85
0618 กิจกรรมการบรรยายวิชาการ ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 กิจกรรมการบรรยายวิชาการ ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 15/11/2560 68
0617 งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 15/11/2560 69
0616 การแข่งขันกีฬาภายใน ”ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48” การแข่งขันกีฬาภายใน ”ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48” 10/11/2560 131
0615 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลจอมบึง ประชุมหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลจอมบึง 06/11/2560 82
0614 พิธีถวายความสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ พิธีถวายความสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 31/10/2560 99
0613 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ Fontys University สานความร่วมมือจัดการศึกษาสู่สากล มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ Fontys University สานความร่วมมือจัดการศึกษาสู่สากล 24/10/2560 104
0612 โครงการจิตอาสาพับกระทงใส่อาหาร หัวใจแห่งจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ โครงการจิตอาสาพับกระทงใส่อาหาร หัวใจแห่งจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ 24/10/2560 91
0611 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา 24/10/2560 68
0610 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 16/10/2560 107
0609 พิธีบำเพ็ญกุศลและ ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธีบำเพ็ญกุศลและ ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 16/10/2560 78
0608 โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 12/10/2560 98
0607 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 04/10/2560 216
0606 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 20/09/2560 188
0605 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 07/09/2560 313
0604 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 05/09/2560 222
0603 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 31/08/2560 307
0602 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 31/08/2560 191
0601 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม silver award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงคว้ารางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม silver award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 30/08/2560 117
0600 มวยไทย ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่ มวยไทย ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่ 16/08/2560 169
ทั้งหมด 21 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th