หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 902 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0902 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" 28/05/2563 8
0901 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 การอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 รุ่น 2 28/05/2563 7
0900 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 โครงการจัดการเรียนรู้แบบประสม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE (การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ Internet และการเรียนเสริมแบบ Online)ในสถานการณโควิด 19 28/05/2563 13
0899 ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาอาจารย์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี MCRU MOOC ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ยุคโควิด 19 26/05/2563 14
0898 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมบุคคลจ้างเหมา โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รอบที่ 2 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมบุคคลจ้างเหมา โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รอบที่ 2 26/05/2563 14
0897 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 การันตีจบแล้วมีงานทำ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 การันตีจบแล้วมีงานทำ 25/05/2563 15
0896 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือสมเดชฟาร์มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือสมเดชฟาร์มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ 22/05/2563 25
0895 กองพัฒนานักศึกษา และทีมงานกิจการนักศึกษาร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี สาธารณสุขอำเภอจอมบึง และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ราชบุรี ร่วมเดินรณรงค์ ในอำเภอจอมบึง กองพัฒนานักศึกษา และทีมงานกิจการนักศึกษาร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี สาธารณสุขอำเภอจอมบึง และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ราชบุรี ร่วมเดินรณรงค์ ในอำเภอจอมบึง 22/05/2563 23
0894 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off 22/05/2563 25
0893 มติที่ประชุมออนไลน์คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเห็นชอบ “ครุวัฒนา” เป็นชื่ออาคารหอพักใหม่ 6 ชั้น นำร่องนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น รองรับอนาคตเน้นผลิตนักศึกษาสายครูในระบบปิด มติที่ประชุมออนไลน์คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเห็นชอบ “ครุวัฒนา” เป็นชื่ออาคารหอพักใหม่ 6 ชั้น นำร่องนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น รองรับอนาคตเน้นผลิตนักศึกษาสายครูในระบบปิด 21/05/2563 27
0892 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศจ้างงานในสถานการณ์์โควิด 19 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศจ้างงานในสถานการณ์์โควิด 19 17/05/2563 41
0891 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกันเติมความห่วงใย มอบความสุข ใส่ตู้ปันสุข สู่ความพอเพียง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกันเติมความห่วงใย มอบความสุข ใส่ตู้ปันสุข สู่ความพอเพียง 15/05/2563 40
0890 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมืออำเภอจอมบึงและภาคีเครือข่ายเตรียมตั้ง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมืออำเภอจอมบึงและภาคีเครือข่ายเตรียมตั้ง"ตู้ปันสุข" เติมเต็มแบ่งปันสร้างสุขชาวจอมบึง นำร่องเปิดตู้ MCRU ปันสุข สู่ความพอเพียง 15/05/2563 32
0889 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 14/05/2563 77
0888 คณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระบวนการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระบวนการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ครบวาระ 13/05/2563 37
0887 อบรมการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลนฺ์สำหรับผู้บริหาร อบรมการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลนฺ์สำหรับผู้บริหาร 13/05/2563 29
0886 คสม.จับมือมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา จัดกองทุนอาหารและพัฒนาทักษะนักศึกษาฯ คสม.จับมือมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา จัดกองทุนอาหารและพัฒนาทักษะนักศึกษาฯ 02/05/2563 35
0885 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 02/05/2563 36
0884 นักศึกษาป.เอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์คนแรกของรุ่น หัวข้อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพืชเศรษฐกิจตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาป.เอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์คนแรกของรุ่น หัวข้อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพืชเศรษฐกิจตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 02/05/2563 42
0883 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมมาตรการช่วยหลือเยียวยาพัฒนาทักษะฯ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมมาตรการช่วยหลือเยียวยาพัฒนาทักษะฯ 01/05/2563 29
0882 สภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงพิจารณาแผนพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 สภามรภ.หมู่บ้านจอมบึงพิจารณาแผนพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 30/04/2563 45
0881 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ บูรณาการ Active Learningเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในสถานการณ์โควิด 19 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ บูรณาการ Active Learningเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในสถานการณ์โควิด 19 30/04/2563 55
0880 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Teams เตรียมรับเปิดเทอมในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Teams เตรียมรับเปิดเทอมในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 29/04/2563 40
0879 โรงเรียนสาธิตมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมอาจารย์รับเปิดเทอม จัดอมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ MCRU meta Active Learig at home โรงเรียนสาธิตมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมอาจารย์รับเปิดเทอม จัดอมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ MCRU meta Active Learig at home 29/04/2563 46
0878 คณะกรรมการบริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมถกแผนพัฒนาและมาตรการเยียวยานักศึกษาภาคฤดูร้อนช่วงวิกฤติโควิด 19 คณะกรรมการบริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมถกแผนพัฒนาและมาตรการเยียวยานักศึกษาภาคฤดูร้อนช่วงวิกฤติโควิด 19 24/04/2563 57
0877 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน รับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน รับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 24/04/2563 59
0876 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรับเปิดเทอมในสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด 19 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรับเปิดเทอมในสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด 19 24/04/2563 42
0875 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ยกระดับพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานทันยุคสมัย เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ยกระดับพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานทันยุคสมัย เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 24/04/2563 45
0874 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมสหกิจศึกษา พิจารณากระบวนการจัดการศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ รองรับสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด 19 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมสหกิจศึกษา พิจารณากระบวนการจัดการศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ รองรับสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด 19 24/04/2563 32
0873 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้าสาขาการจัดการธรกิจค้าปลีก อีกหนึ่งทางเลือกสาขาวิชากับสถานการณ์ COVID -19 การันตีจบแล้วมีงานทำ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้าสาขาการจัดการธรกิจค้าปลีก อีกหนึ่งทางเลือกสาขาวิชากับสถานการณ์ COVID -19 การันตีจบแล้วมีงานทำ 22/04/2563 38
ทั้งหมด 31 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th