หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 732 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0732 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/06/2562 20
0731 ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา ให้โอวาทและแนะนำแนวทางให้การทำงานกับผู้นำนักศึกษา 20/06/2562 11
0730 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2562 49
0729 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล 11/06/2562 67
0728 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 23/05/2562 63
0727 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2561 23/05/2562 56
0726 โครงการพัฒนาทักษะด้านกราฟิกและการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาทักษะด้านกราฟิกและการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 23/05/2562 52
0725 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 22/05/2562 42
0724 คณะทำงานประชุมเตรียมงานโครงการเขาประทับช้างเทรล ปี2562 (ครั้งที่ 31) คณะทำงานประชุมเตรียมงานโครงการเขาประทับช้างเทรล ปี2562 (ครั้งที่ 31) 17/05/2562 50
0723 คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมวางแนวทางขับเคลื่อน การทำงานเตรียมยกระดับการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 ปี 2563 คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมวางแนวทางขับเคลื่อน การทำงานเตรียมยกระดับการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 ปี 2563 16/05/2562 65
0722 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือมทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารดิจิทัล มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือมทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารดิจิทัล 16/05/2562 44
0721 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและสัมนา ครั้งที่1/62 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและสัมนา ครั้งที่1/62 11/05/2562 74
0720 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google forms โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google forms 10/05/2562 71
0719 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 10/05/2562 50
0718 มรมจ.จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มรมจ.จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 04/05/2562 91
0717 การเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ การเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 01/05/2562 86
0716 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมถอดบทเรียนและลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมถอดบทเรียนและลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 30/04/2562 79
0715 วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29/04/2562 199
0714 ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 25/04/2562 347
0713 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 24/04/2562 88
0712 มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก 20/04/2562 326
0711 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 09/04/2562 146
0710 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 04/04/2562 117
0709 รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบเข็ม รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" 04/04/2562 89
0708 การประกวดโลโก้ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะ การประกวดโลโก้ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมอัจฉริยะ 02/04/2562 128
0707 ตาลโตนดเกมส์ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 21/03/2562 145
0706 นักศึกษาจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมทำความดี นักศึกษาจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมทำความดี 18/03/2562 101
0705 สาขาวิชานิติศาสตร์ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิการเลือกตั้ง สาขาวิชานิติศาสตร์ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิการเลือกตั้ง 18/03/2562 117
0704 คณะมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมความร่วมมือ ม.ไต้หวัน คณะมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมความร่วมมือ ม.ไต้หวัน 15/03/2562 87
0703 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกกต.ราชบุรีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกกต.ราชบุรีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 14/03/2562 146
ทั้งหมด 25 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th