หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 781 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0781 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดปฐมฤกษ์ โชว์ศักยภาพนักศึกษา นำเสนอละครเวทีร่วมสมัยจอมบึงครั้งที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดปฐมฤกษ์ โชว์ศักยภาพนักศึกษา นำเสนอละครเวทีร่วมสมัยจอมบึงครั้งที่ 1 15/10/2562 12
0780 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สร้างจิตสำนึกในการทำกิจกรรมจิตอาสา 15/10/2562 13
0779 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11/10/2562 23
0778 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” 11/10/2562 18
0777 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพีธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยษสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพีธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 10/10/2562 24
0776 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สากล ฉลองครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 08/10/2562 26
0775 พิธีบวงสรวงสักการะบรมครูนายขนมต้ม เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พิธีบวงสรวงสักการะบรมครูนายขนมต้ม เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 07/10/2562 29
0774 สถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมอาจารย์ นักวิจัยรายงานผลความก้าวหน้าระยะ 9 เดือนโครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมอาจารย์ นักวิจัยรายงานผลความก้าวหน้าระยะ 9 เดือนโครงการวิจัยภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี 03/10/2562 32
0773 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับทุนการศึกษา โครงการกาชาดสานฝัน สร้างอนาคต เพื่อน้องผู้ยากไร้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับทุนการศึกษา โครงการกาชาดสานฝัน สร้างอนาคต เพื่อน้องผู้ยากไร้ 02/10/2562 19
0772 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกประจำภูมิภาคกลาง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกประจำภูมิภาคกลาง 01/10/2562 22
0771 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร “Personal Mastery” ให้กับคณะครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร “Personal Mastery” ให้กับคณะครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30/09/2562 22
0770 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27/09/2562 44
0769 การสอบประเมินความรู้ เพื่อประเมินความพร้อมในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ การสอบประเมินความรู้ เพื่อประเมินความพร้อมในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 26/09/2562 30
0768 คณะวิทยาการจัดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ "จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกผัน" มุทิตา...คารวะ อาจารย์ ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ 26/09/2562 51
0767 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์ 26/09/2562 29
0766 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ "เสียงโห่...ช่วยอำนวยชัย สายใยผูกพัน" อาจารย์วิรัตน์ เจริญผ่อง 25/09/2562 50
0765 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ "ด้วยรักจากใจ" ผศ.สมชัย แก้วศิริรัตน์ 25/09/2562 40
0764 กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2019 กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2019 25/09/2562 28
0763 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1(3) /2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1(3) /2562 23/09/2562 25
0762 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ป.บัณฑิต และป.เอก ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ป.บัณฑิต และป.เอก ประจำปีการศึกษา 2562 23/09/2562 38
0761 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 18/09/2562 58
0760 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 17/09/2562 38
0759 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประมาณติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประมาณติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 14/09/2562 46
0758 พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น 14/09/2562 65
0757 สาขาอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ สาขาอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ "ดีเด่น" ประจำปี 2562 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/09/2562 110
0756 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นำชุมชน SMART LEADER พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นำชุมชน SMART LEADER พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม 12/09/2562 38
0755 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019 12/09/2562 39
0754 ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561 ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงปีการศึกษา 2561 10/09/2562 79
0753 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีถ่ายทอดประสบกาณ์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นสู่ผู้เรียน เปลี่ยนพลังเล็กเป็นพลังใหญ่ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีถ่ายทอดประสบกาณ์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นสู่ผู้เรียน เปลี่ยนพลังเล็กเป็นพลังใหญ่ 10/09/2562 74
0752 มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงมอบทุนการศึกษาจิตอาสา 09/09/2562 73
ทั้งหมด 27 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th