หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 639 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0639 การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ 22/03/2561 23
0638 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ 22/03/2561 22
0637 พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี 12/03/2561 129
0636 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559 06/03/2561 233
0635 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 02/03/2561 159
0634 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 24/01/2561 359
0633 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 25/12/2560 392
0632 การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561" 25/12/2560 340
0631 การประชุมโหนดภาคกลาง - ภาคตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน การประชุมโหนดภาคกลาง - ภาคตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน 25/12/2560 286
0630 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ.รอบ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ.รอบ 4 25/12/2560 180
0629 ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 14/12/2560 157
0628 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี 07/12/2560 176
0627 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี 07/12/2560 143
0626 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 07/12/2560 160
0625 งานน้อมรำลึกถึงพ่อ งานน้อมรำลึกถึงพ่อ 07/12/2560 113
0624 กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลร่วมรับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับตูนบอดี้สแลมในการระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลร่วมรับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับตูนบอดี้สแลมในการระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 07/12/2560 68
0623 โครงการการพัฒนาวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) โครงการการพัฒนาวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) 07/12/2560 55
0622 โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย 22/11/2560 125
0621 ศึกส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ศึกส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 22/11/2560 143
0620 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 22/11/2560 141
0619 บูธบริการวิชาการ นวดรักษาโรคฟรี และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรบำบัดและนโยบายภาครัฐ การให้ความรู้เรื่องการประคบ นวดแผนไทย และการอบสมุนไพร บูธบริการวิชาการ นวดรักษาโรคฟรี และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรบำบัดและนโยบายภาครัฐ การให้ความรู้เรื่องการประคบ นวดแผนไทย และการอบสมุนไพร 15/11/2560 153
0618 กิจกรรมการบรรยายวิชาการ ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 กิจกรรมการบรรยายวิชาการ ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 15/11/2560 133
0617 งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 งานเดินแบบผ้าไทยการกุศล ในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 15/11/2560 140
0616 การแข่งขันกีฬาภายใน ”ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48” การแข่งขันกีฬาภายใน ”ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48” 10/11/2560 409
0615 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลจอมบึง ประชุมหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลจอมบึง 06/11/2560 156
0614 พิธีถวายความสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ พิธีถวายความสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 31/10/2560 164
0613 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ Fontys University สานความร่วมมือจัดการศึกษาสู่สากล มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ Fontys University สานความร่วมมือจัดการศึกษาสู่สากล 24/10/2560 168
0612 โครงการจิตอาสาพับกระทงใส่อาหาร หัวใจแห่งจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ โครงการจิตอาสาพับกระทงใส่อาหาร หัวใจแห่งจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ 24/10/2560 152
0611 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา 24/10/2560 121
0610 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 16/10/2560 170
ทั้งหมด 22 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th