หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 935 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0935 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง นำผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Tourism เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง นำผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Tourism เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 03/08/2563 14
0934 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 31/07/2563 20
0933 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29/07/2563 36
0932 หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 24/07/2563 36
0931 นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 24/07/2563 39
0930 สภามหาวิทยาลัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารยผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 สภามหาวิทยาลัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารยผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 24/07/2563 44
0929 การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 21/07/2563 56
0928 นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าค่ายโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นเข้าค่ายโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 20/07/2563 42
0927 วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการการเฝ้าระวังภัยเด็กและเยาวชนจากการละเมิดออนไลน์โดยความร่วมมือของพหุภาคีจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการการเฝ้าระวังภัยเด็กและเยาวชนจากการละเมิดออนไลน์โดยความร่วมมือของพหุภาคีจังหวัดราชบุรี 16/07/2563 51
0926 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 16/07/2563 56
0925 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 16/07/2563 49
0924 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 16/07/2563 53
0923 เสวนามาตรฐานใหม่การวิ่งบนถนน ในสถานการณ์โควิด19 เสวนามาตรฐานใหม่การวิ่งบนถนน ในสถานการณ์โควิด19 13/07/2563 46
0922 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 09/07/2563 57
0921 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเตรียมเปิดเสวนาเครือข่ายและกิจกรรมสาธิตการวิ่งเทรลและวิ่งบนถนน สู่โมเดลต้นแบบแนวปฏิบัติคู่มืองานวิ่งมาตรฐานใหม่ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเตรียมเปิดเสวนาเครือข่ายและกิจกรรมสาธิตการวิ่งเทรลและวิ่งบนถนน สู่โมเดลต้นแบบแนวปฏิบัติคู่มืองานวิ่งมาตรฐานใหม่ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 09/07/2563 72
0920 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 03/07/2563 73
0919 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 02/07/2563 101
0918 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29/06/2563 98
0917 การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2563 94
0916 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก 24/06/2563 77
0915 สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน 19/06/2563 82
0914 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานการณ์โควิด19 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานการณ์โควิด19 16/06/2563 129
0913 ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีแบ่งบันประสบการณ์การเขียนโครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีแบ่งบันประสบการณ์การเขียนโครงการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 15/06/2563 144
0912 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประชุมหารือการจัดทุนการศึกษาและเตรียมจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำ จอมพล ครั้งที่ 11 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) ประชุมหารือการจัดทุนการศึกษาและเตรียมจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำ จอมพล ครั้งที่ 11 15/06/2563 71
0911 กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษารับเปิดเทอมในสถานการณ์ โควิด 19 กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษารับเปิดเทอมในสถานการณ์ โควิด 19 15/06/2563 95
0910 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจัดอบรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ GEเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจัดอบรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ GEเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 15/06/2563 70
0909 คณะทำงานจอมบึงมาราธอนเตรียมเดินหน้างานวิ่ง ใช้วิกฤติสถานการณ์โควิด 19 ให้เป็นโอกาสยกระดับสนามจอมบึงมาราธอนสู่มาตรฐานโลก คณะทำงานจอมบึงมาราธอนเตรียมเดินหน้างานวิ่ง ใช้วิกฤติสถานการณ์โควิด 19 ให้เป็นโอกาสยกระดับสนามจอมบึงมาราธอนสู่มาตรฐานโลก 09/06/2563 207
0908 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบวุฒิบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยครูกว่างซี มรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบวุฒิบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยครูกว่างซี 06/06/2563 112
0907 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรวมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โครงการอาคารสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรวมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โครงการอาคารสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 06/06/2563 89
0906 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์" 04/06/2563 107
ทั้งหมด 32 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th