หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 2808 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
2568 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา และเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๕ รายการ  31/01/2561 134
2567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมระบบโปรแกรมปฏิบัติงานซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง(Controller Base For Programing System) จำนวน ๑ เครื่อง 31/01/2561 111
2566 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๕ รายการ 30/01/2561 114
2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2561 117
2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 30/01/2561 115
2563 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 29/01/2561 410
2562 ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 29/01/2561 474
2561 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน 14,914 หลอด 25/01/2561 186
2560 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 24/01/2561 478
2559 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 23/01/2561 418
2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2561 129
2557 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง 22/01/2561 134
2556 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 22/01/2561 429
2555 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 22/01/2561 471
2554 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2561 109
2553 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๗ ชุด 18/01/2561 136
2552 ตารางแสดงวงเงินฯ กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๗ ชุด 18/01/2561 128
2551 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องควบคุมระบบโปรแกรมปฏิบัติงานซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง(Controller Base For Programing System) จำนวน ๑ เครื่อง 17/01/2561 134
2550 ราคากลางจ้างซ่อมแซมเครื่องชิลเลอร์ของระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมรัตนพฤกษ์ 17/01/2561 113
2549 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องต้มและบรรจุยาจีน จำนวน ๑ เครื่อง 16/01/2561 149
2548 ตารางแสดงวงเงินฯ เครื่องต้มและบรรจุยาจีน จำนวน ๑ เครื่อง 16/01/2561 154
2547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโต๊ะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นทนกรด มีอ่างล้างและมีช่องเก็บของพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด 16/01/2561 157
2546 ตารางแสดงวงเงินฯ ชุดโต๊ะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นทนกรด มีอ่างล้างและมีช่องเก็บของพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด 16/01/2561 150
2545 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเครื่องวิเคราะห์ค่า Aw จำนวน ๑ เครื่อง  16/01/2561 113
2544 ตารางแสดงวงเงินฯ เครื่องวิเคราะห์ค่า Aw จำนวน ๑ เครื่อง 16/01/2561 111
2543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสปริงเกอร์รดน้ำสนาม จำนวน ๑ ชุด 16/01/2561 122
2542 ตารางแสดงวงเงินฯ สปริงเกอร์รดน้ำสนาม จำนวน ๑ ชุด 16/01/2561 122
2541 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2561 155
2540 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) 10/01/2561 274
2539 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ 10/01/2561 168
ทั้งหมด 94 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th