หน้าแรกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย มีจำนวน 857 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0857 อาจารย์และนักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์ผลงานคว้ารางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 28/02/2563 11
0856 โครงการอบรมผู้ตัดสินมวยไทย 27/02/2563 10
0855 โครงการนิทรรศการดนตรีกับการพัฒนา การบรรเลงดนตรี 26/02/2563 14
0854 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 26/02/2563 13
0853 Workshop จัดทำโมเดลDLTVคู่มือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MCRU Meta Active Learning 24/02/2563 24
0852 พิธีปิดกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ 24/02/2563 28
0851 รองผู้ว่าฯราชบุรีร่วมชมราชพฤกษ์เกมส์ 24/02/2563 15
0850 การประกวด STAR OF PCNK 2020 & SPORT NIGHT 21/02/2563 51
0849 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาสานสัมพันธ์ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย “ฮักแพงเกมส์ ครั้งที่ 12” 20/02/2563 30
0848 ไฮไลท์ ขบวนพาเหรด กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์ 20/02/2563 47
0847 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 "ราชพฤกษ์เกมส์" 19/02/2563 72
0846 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่2/2562 17/02/2563 34
0845 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือบริษัทกรุงเทพสกรีนราชบุรี ลงนามMOU ทำความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนทุนการศึกษา 16/02/2563 51
0844 ม.จอมบึงเปิดเวทีสะท้อนข้อเสนอแนะการผลิตครู 15/02/2563 30
0843 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 14/02/2563 47
0842 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเฝ้ารับเสด็จฯ 11/02/2563 76
0841 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "ราชพฤกษ์เกมส์" 06/02/2563 133
0840 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย :งานจักสารจากหัตถกรรมพื้นบ้าน 06/02/2563 36
0839 กองพัฒนานักศึกษา จับมือสถานศึกษาปลอดภัยจัดโครงการMCRU รวมใจห่างไกลควันบุหรี่ 04/02/2563 40
0838 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดเนียเซียประจำประเทศไทย 03/02/2563 43
0837 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/01/2563 70
0836 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โดยใช้ Coaching and Mentoring 28/01/2563 49
0835 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ สตง. จัดอบรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มนักศึกษา หลักสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. 28/01/2563 36
0834 สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 23/01/2563 41
0833 สสส.จอมบึงมาราธอน 2020 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่ 35 ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุด Never Ending Experiences” 20/01/2563 22
0832 วิ่งเด็ก เยาวชนอายุ 8-12 ปี งานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 20/01/2563 26
0831 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงผู้เชี่ยวชาญด้านมาราธอนจากญี่ปุ่น ไต้หวันและผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เตรียมผลักดันงานวิ่งจอมบึงมาราธอนสู่มาตรฐานสากล 20/01/2563 42
0830 สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 35 อุ่นเครื่องวิ่งเด็กเยาวชนนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจัดงาน 17/01/2563 19
0829 คณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 "ครูไทย รักษ์ศิษย์ คิดพัฒนา" 17/01/2563 20
0828 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 50 17/01/2563 27
ทั้งหมด 29 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th