หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 539 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0299 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 12/07/2559 740
0298 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 04/07/2559 1232
0297 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย (ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2559 795
0296 การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 29/06/2559 699
0295 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) 13/06/2559 1024
0294 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 08/06/2559 2097
0293 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 31/05/2559 736
0292 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/05/2559 848
0291 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 05/05/2559 1433
0290 ผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/04/2559 1312
0289 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยและบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 20/04/2559 1919
0288 การผ่อนผันคุณสมบัติในการรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/04/2559 1997
0287 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/04/2559 4794
0286 หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง 21/03/2559 739
0285 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๒) 09/03/2559 954
0284 รับสมัครกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย จากผู้แทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 07/03/2559 854
0283 หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10/02/2559 868
0282 ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 10/02/2559 710
0281 ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 10/02/2559 1045
0280 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 05/02/2559 1822
0279 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 02/02/2559 1015
0278 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 02/02/2559 654
0277 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 19/01/2559 1063
0276 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 19/01/2559 855
0275 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 18/01/2559 1026
0274 การดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 28/12/2558 766
0273 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘) 17/12/2558 1036
0272 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 03/12/2558 836
0271 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ (คณะวิทยาการจัดการ) 27/11/2558 653
0270 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 23/11/2558 496
ทั้งหมด 18 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th