หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 523 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0283 หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10/02/2559 852
0282 ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 10/02/2559 696
0281 ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 10/02/2559 1030
0280 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 05/02/2559 1795
0279 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 02/02/2559 1000
0278 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 02/02/2559 636
0277 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 19/01/2559 1037
0276 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 19/01/2559 841
0275 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 18/01/2559 998
0274 การดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 28/12/2558 736
0273 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘) 17/12/2558 1000
0272 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 03/12/2558 819
0271 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ (คณะวิทยาการจัดการ) 27/11/2558 641
0270 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 23/11/2558 480
0269 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 23/11/2558 723
0268 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 23/11/2558 672
0267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23/11/2558 471
0266 รับสมัครกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 14/11/2558 1485
0265 รับสมัครกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 12/11/2558 534
0264 รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 12/11/2558 486
0263 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘) 09/11/2558 1384
0262 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 05/11/2558 504
0261 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป 05/11/2558 490
0260 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/10/2558 422
0259 ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/10/2558 474
0258 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครู สาขาวิชาพลศึกษา 16/10/2558 537
0257 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครู ตำแหน่งครู สาขาวิชาพลศึกษา 12/10/2558 429
0256 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 08/10/2558 363
0255 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๖) 06/10/2558 856
0254 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02/10/2558 1195
ทั้งหมด 18 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th