หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 523 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0313 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๕) 12/09/2559 1448
0312 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 09/09/2559 920
0311 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี 09/09/2559 461
0310 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 30/08/2559 935
0309 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 19/08/2559 1452
0308 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 11/08/2559 577
0307 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 08/08/2559 747
0306 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 05/08/2559 644
0305 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 02/08/2559 836
0304 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 01/08/2559 1760
0303 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 26/07/2559 619
0302 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 26/07/2559 605
0301 การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 14/07/2559 1654
0300 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 13/07/2559 928
0299 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 12/07/2559 719
0298 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 04/07/2559 1214
0297 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย (ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2559 777
0296 การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 29/06/2559 681
0295 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) 13/06/2559 1010
0294 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 08/06/2559 2078
0293 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 31/05/2559 720
0292 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/05/2559 835
0291 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 05/05/2559 1410
0290 ผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/04/2559 1295
0289 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยและบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 20/04/2559 1891
0288 การผ่อนผันคุณสมบัติในการรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/04/2559 1970
0287 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/04/2559 4752
0286 หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง 21/03/2559 722
0285 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๒) 09/03/2559 936
0284 รับสมัครกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย จากผู้แทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 07/03/2559 818
ทั้งหมด 18 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th