หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 539 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0329 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙) 28/11/2559 636
0328 รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 28/11/2559 751
0327 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 28/11/2559 607
0326 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 21/11/2559 572
0325 กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 21/11/2559 535
0324 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) 17/11/2559 735
0323 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03/11/2559 594
0322 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 03/11/2559 745
0321 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 02/11/2559 637
0320 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙) 25/10/2559 663
0319 การสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 18/10/2559 439
0318 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 17/10/2559 604
0317 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) 16/10/2559 1184
0316 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 05/10/2559 1022
0315 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙) 30/09/2559 542
0314 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 26/09/2559 711
0313 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๕) 12/09/2559 1490
0312 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 09/09/2559 935
0311 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี 09/09/2559 475
0310 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 30/08/2559 966
0309 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 19/08/2559 1470
0308 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 11/08/2559 593
0307 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 08/08/2559 761
0306 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 05/08/2559 658
0305 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 02/08/2559 852
0304 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙) 01/08/2559 1785
0303 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 26/07/2559 636
0302 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 26/07/2559 615
0301 การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 14/07/2559 1673
0300 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 13/07/2559 949
ทั้งหมด 18 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th