หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 523 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0343 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/02/2560 499
0342 กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17/02/2560 511
0341 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/02/2560 498
0340 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/02/2560 606
0339 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/02/2560 497
0338 กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15/02/2560 415
0337 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14/02/2560 535
0336 กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12/02/2560 469
0335 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙) 13/01/2560 539
0334 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 05/01/2560 446
0333 กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20/12/2559 433
0332 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 16/12/2559 794
0331 ขอเชิญคณาจารย์ประจำไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 09/12/2559 461
0330 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30/11/2559 509
0329 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙) 28/11/2559 598
0328 รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 28/11/2559 724
0327 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 28/11/2559 578
0326 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 21/11/2559 558
0325 กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 21/11/2559 522
0324 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) 17/11/2559 718
0323 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03/11/2559 579
0322 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 03/11/2559 721
0321 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 02/11/2559 620
0320 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙) 25/10/2559 637
0319 การสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 18/10/2559 426
0318 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 17/10/2559 594
0317 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) 16/10/2559 1156
0316 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 05/10/2559 999
0315 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙) 30/09/2559 529
0314 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 26/09/2559 697
ทั้งหมด 18 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th