หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 523 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0253 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘) 28/09/2558 679
0252 รับสมัครสอบคัดเลือกครู สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 26/09/2558 521
0251 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 23/09/2558 554
0250 ผลการสอบคัดเลือกเป็นครู สาขาพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21/09/2558 555
0249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘) 21/09/2558 605
0248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครู ตำแหน่งครู สาขาวิชาพลศึกษา 15/09/2558 559
0247 ผลการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดสาขาวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 14/09/2558 618
0246 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานพัสดุ 11/09/2558 537
0245 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิจัยทางการศึกษา) 08/09/2558 1088
0244 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดงานบริหารพัสดุ 02/09/2558 557
0243 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘) 28/08/2558 1172
0242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 27/08/2558 396
0241 รับสมัครสอบคัดเลือกครู สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/08/2558 700
0240 รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ 24/08/2558 829
0239 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และช่างฝีมือทั่วไป 17/08/2558 566
0238 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/08/2558 500
0237 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 07/08/2558 490
0236 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 04/08/2558 436
0235 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 15/07/2558 901
0234 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๕) 15/07/2558 889
0233 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘) 07/07/2558 907
0232 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘) 23/06/2558 1028
0231 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘) 04/06/2558 2039
0230 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 29/04/2558 1267
0229 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 29/04/2558 584
0228 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘) 20/04/2558 1064
0227 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 20/04/2558 777
0226 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘) 26/03/2558 2423
0225 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 26/03/2558 860
0224 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๓) 22/03/2558 1093
ทั้งหมด 18 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ <- 10 11 12 13 14 15 16 17 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th