หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 539 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0269 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 23/11/2558 747
0268 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 23/11/2558 709
0267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23/11/2558 488
0266 รับสมัครกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 14/11/2558 1509
0265 รับสมัครกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 12/11/2558 556
0264 รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 12/11/2558 502
0263 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘) 09/11/2558 1410
0262 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 05/11/2558 520
0261 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป 05/11/2558 508
0260 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/10/2558 440
0259 ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/10/2558 495
0258 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครู สาขาวิชาพลศึกษา 16/10/2558 558
0257 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครู ตำแหน่งครู สาขาวิชาพลศึกษา 12/10/2558 446
0256 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 08/10/2558 381
0255 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้งที่ ๖) 06/10/2558 873
0254 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02/10/2558 1265
0253 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘) 28/09/2558 696
0252 รับสมัครสอบคัดเลือกครู สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 26/09/2558 566
0251 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 23/09/2558 599
0250 ผลการสอบคัดเลือกเป็นครู สาขาพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21/09/2558 572
0249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘) 21/09/2558 622
0248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครู ตำแหน่งครู สาขาวิชาพลศึกษา 15/09/2558 577
0247 ผลการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดสาขาวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 14/09/2558 635
0246 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานพัสดุ 11/09/2558 553
0245 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิจัยทางการศึกษา) 08/09/2558 1138
0244 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดงานบริหารพัสดุ 02/09/2558 574
0243 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘) 28/08/2558 1190
0242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 27/08/2558 410
0241 รับสมัครสอบคัดเลือกครู สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/08/2558 718
0240 รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ 24/08/2558 847
ทั้งหมด 18 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ <- 10 11 12 13 14 15 16 17 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th