หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 352 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0352 การสรรหาผู้แทนสายวิชาการ และผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเป็น ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย 23/03/2560 57
0351 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10/03/2560 137
0350 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/03/2560 136
0349 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10/03/2560 150
0348 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/03/2560 155
0347 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08/03/2560 185
0346 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 08/03/2560 202
0345 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/03/2560 190
0344 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 07/03/2560 170
0343 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/02/2560 233
0342 กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17/02/2560 236
0341 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/02/2560 220
0340 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17/02/2560 328
0339 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/02/2560 247
0338 กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15/02/2560 219
0337 กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14/02/2560 255
0336 กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12/02/2560 253
0335 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙) 13/01/2560 263
0334 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 05/01/2560 232
0333 กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20/12/2559 216
0332 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 16/12/2559 513
0331 ขอเชิญคณาจารย์ประจำไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 09/12/2559 210
0330 ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30/11/2559 275
0329 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙) 28/11/2559 351
0328 รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 28/11/2559 461
0327 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 28/11/2559 284
0326 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 21/11/2559 357
0325 กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 21/11/2559 320
0324 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) 17/11/2559 448
0323 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 03/11/2559 388
ทั้งหมด 12 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th